Dementievriendelijk Ridderkerk

Nederland is aan het vergrijzen. Het aantal mensen met dementie zal landelijk de aankomende 25 jaar verdubbelen tot naar schatting 500.000. Ook in Ridderkerk zal het aantal mensen met dementie stijgen. De gemeente Ridderkerk wil zich samen met diverse organisaties in Ridderkerk de komende jaren inzetten voor een Dementievriendelijk Ridderkerk.

Mineke Boon, senior mantelzorgconsulent bij Karaat Mantelzorg, is sinds januari 2021 aangesteld als projectleider van Dementievriendelijk Ridderkerk. Mineke: “Ik ben heel enthousiast om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dementie is een onderwerp, dat aan mijn hart ligt, als mantelzorgconsulent, als ervaringsdeskundige, maar ook als coördinator van het Alzheimer Café Ridderkerk. We willen met dit project bewustwording creëren en het taboe rondom dementie doorbreken. Samen met inwoners, oud en jong, in Ridderkerk maar ook met de winkeliers, de sportclubs, de verenigingen, vrijwilligers, scholen, medewerkers van de gemeente gaan we ons inzetten voor een Dementievriendelijk Ridderkerk, zodat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zo kunnen mensen met dementie hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en worden ze geaccepteerd door hun omgeving. Een dementievriendelijke samenleving zorgt er ook voor dat mantelzorgers zich gesteund voelen en dat de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers verbetert. De speerpunten in Ridderkerk zijn bewustwording, herkenning, voorlichting, lotgenotencontact, kennis en scholing over hoe om te gaan met mensen met dementie. We stimuleren de gemeente, bedrijven, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties om Dementievriendelijk te worden en het predicaat ‘Dementievriendelijk’ te verkrijgen.”

In Ridderkerk hebben vele organisaties zich aangesloten bij dit project: Aafje, Riederborgh, Internos, Facet Ridderkerk en Alzheimer Nederland. Inmiddels hebben Salem en stichting de Toekomst aangegeven hierin te willen participeren. We zien ook een rol voor Bibliotheek AanZet.

De komende tijd ontwikkelen we een publiekscampagne. We hopen regelmatig via allerlei kanalen aandacht te geven aan dit thema. Mineke: “Ik hoor vele enthousiaste reacties van iedereen in Ridderkerk en hoor ook de bereidheid om actief een steentje bij te dragen aan een Dementievriendelijk Ridderkerk. Dat geeft alle vertrouwen voor de toekomst. Ook ontwikkelen we een website waarop alle informatie te vinden is.

Doet u mee?

We willen mantelzorgers vragen om zich op te geven voor een klankbordgroep. Uiteindelijk moeten we het samen vormgeven. Vindt u het leuk om geïnformeerd te worden over de plannen, mee te lezen en uw mening daarover te geven? Geef u dan op.

Verder zoeken we ook vrijwilligers die ervaring hebben met het onderwerp dementie en interesse hebben in het volgen van scholing door Alzheimer Nederland, zodat er ook cursussen kunnen worden gegeven aan geïnteresseerden.

Meer weten?

Neem contact op via info@facetmantelzorg.nl of 0180 – 763 717.

Gerelateerde berichten

Dementie Journaal juni 2024

Dementie Journaal juni 2024

Dementie Journaal juni 2024. In het Dementie Journaal vindt u tips, ervaringen en andere nieuwtjes van Dementievriendelijk Ridderkerk. Het Journaal verschijnt ieder kwartaal in De Combinatie Ridderkerk en leest u online. In de editie juni 2024 wordt er terug gekeken...

Workshop boetseren aangeboden door de kunstenaar Zirak Mira!

Workshop boetseren aangeboden door de kunstenaar Zirak Mira!

Workshop boetseren aangeboden door de kunstenaar Zirak Mira! Zirak Mira is een Koerdische kunstenaar die sinds enige tijd met zijn gezin een thuis gevonden heeft in Ridderkerk. Door een fijne samenwerking met het bestuur van de Social Store, heeft Zirak een eigen...

Alzheimer Café Ridderkerk

Alzheimer Café Ridderkerk

Alzheimer Café Ridderkerk 10 juni 2024 is er weer een Alzheimer Café Ridderkerk in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. Onderwerp: Muziek en dementie Sprekers: Emma van den Elshout en Henriette Leurdijk Muziek brengt verbinding, herkenning, troost en een gevoel...