U staat er niet alleen voor!

Facet Mantelzorg is onderdeel van Facet Ridderkerk. De mantelzorgconsulenten Lilian Sprong, Esther de Meza en Angelique Bloemberg zorgen voor een breed aanbod en ruime expertise op het gebied van mantelzorg. Zij staan voor u klaar.

“Mensen die voor hun familieleden, buren of vrienden zorgen, noemen we mantelzorgers. Het zijn geen professionele zorgverleners, maar ze zorgen voor iemand vanwege een persoonlijke band. Vaak gebeurt dat langdurig en intensief.”

Onze visie op mantelzorg

Vinden:

Veel mensen weten niet dat zij mantelzorger zijn. Mantelzorgers zijn ermee geholpen als zij in een vroeg stadium weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Hiermee kan overbelasting worden voorkomen. Wij stimuleren professionals met voorlichtingen en tools om mantelzorgers te vinden en bewust te maken van hun situatie.

Verbinden:

Samen ben je sterker. Een goed samenspel tussen de mantelzorger, scholen, gemeente, werkgevers, huisartsen, vrijwilligers en zorgaanbieders is essentieel voor goede zorg. Door te praten met lotgenoten, te overleggen met de zorgverlener en open te zijn naar uw werkgever is de zorg beter vol te houden. (Zorg)Professionals en werkgevers kunnen bij ons deskundigheidsbevordering regelen, zodat zij goed toegerust zijn op het samenspel.

Verlichten:

Er zijn grenzen, niet iedereen kan een beroep (blijven) doen op het eigen netwerk of schakelt even makkelijk een vrijwilliger in. Uitwisselen van ervaringen en emoties met lotgenoten, dagopvang voor de zorgvrager en even tijd voor de mantelzorger zelf (respijt) kunnen helpen. Wij wijzen de mantelzorger de weg en bemiddelen in de aanvraag voor zorg. Ook organiseren we jaarlijks drie Respijtdagen waarbij mantelzorgers ‘even op adem’ kunnen komen.

Versterken:

Mantelzorgers maken zichzelf sterker door meer te weten over het betreffende ziektebeeld, op een afstand naar zichzelf en de situatie te kijken en hun grenzen te bepalen. Wij bieden individuele ondersteuning, workshops, cursussen en bijeenkomsten en organiseren jaarlijks tien Alzheimercafés om kennis over dementie te vergroten en lotgenotencontact te stimuleren.

Wat we doen

Wij zijn er om mantelzorgers te helpen de zorg zo lang en goed mogelijk vol te houden. Heeft u informatie nodig? Wij helpen u graag verder.

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact met ons op.