Mantelzorg en werk

In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name voor in de groep 45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de komende jaren flink toenemen. Het combineren van mantelzorg met een betaalde baan leidt niet perse sneller tot overbelasting. In sommige situaties leidt het verzetten van de aandacht juist tot het langer volhouden van de zorg. Een kwart van de werkende mantelzorgers heeft moeite met de combinatie week en mantelzorg. (SCP, 2019*).

Of mantelzorg en een betaalde baan te combineren zijn, hangt af van verschillende factoren. Wat is het ziektebeeld van degene die verzorgd wordt? Is er sprake van een stabiele situatie en is de zorg te plannen? Of betreft het een (psychische) ziekte met een grillig verloop, of een progressieve ziekte waardoor de zorg steeds intensiever wordt?

Daarnaast is het soort werk een belangrijke factor: kan de mantelzorger zijn werk zelf indelen of is zijn aanwezigheid op bepaalde tijdstippen cruciaal (denk aan banen in onderwijs, zorg of detailhandel.

Eén op de vier werknemers is ook mantelzorger!

Flexibiliteit op de werkvloer

Werkende mantelzorgers geven aan het meeste baat te hebben bij flexibele werktijden. Kun je werk en zorg lastig combineren? Het kan helpen om de werktijden aan te passen of minder uren te werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor. De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Je werkgever kan dit echter wel weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl. De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken zijn:

Tips en valkuilen

Vindt u het soms lastig om voor een ander te zorgen? En wilt u graag tips en trucs voor het doen van mantelzorg en het combineren hiervan met werk? U kunt ook de zelfhulpcursus doen. Deze is gratis te downloaden, is wetenschappelijk onderzocht in het AMC, kan stress rond mantelzorg verminderen en bevat oefeningen, ondersteunende teksten en tips en trucs.

Meer lezen

Contact

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met ons op.

M-Power uzelf!

M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ’empoweren’: uzelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning. Ook geven zij tips, tests en oefeningen mee om zelf aan de slag te gaan. Mantelzorg is zorgen voor een ander, maar zorg ook goed voor uzelf!