Pluim voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarom geeft de Gemeente Ridderkerk alle mantelzorgers ieder jaar een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 100,00. Dit tegoed kunt u vrij besteden bij de diverse Ridderkerkse winkels.

Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgpluim zijn wel een aantal criteria van toepassing, te weten:

  • De zorgontvanger is woonachtig in de gemeente.
  • De zorgontvanger is beperkt, ziek of verslaafd.
  • De verleende mantelzorg is onbetaald.
  • De mantelzorger verleent meer dan acht uur per week zorg aan de zorgontvanger
  • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden zorg aan de zorgontvanger.
  • Er is een sociale relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger
  • De zorgontvanger zou zonder mantelzorg meer professionele zorg nodig hebben.

Meer informatie over de pluim en het aanvragen daarvan vindt u op www.ridderkerkpas.nl. Indien u al een Pluim heeft en uw situatie is ongewijzigd, hoeft u niets te doen. De Pluim van 2024 wordt automatisch op uw huidige pas gestort.

Heeft u een Pluimpas ontvangen?
  • Bewaar deze pas goed, ook als het tegoed op is! In 2024 ontvangt u het nieuwe tegoed op deze pas als u nog mantelzorger bent.
  • Nieuwe mantelzorgers kunnen zich laten registreren bij Facet Mantelzorg.
  • Voor vragen over uw resterend tegoed kunt u zelf een account maken via www.ridderkerkpas.nl/mijnaccount. U heeft dan uw pasnummer nodig en uw geboortedatum. Als dit niet lukt, kan het zijn dat uw geboortedatum niet bekend is. U kunt dit dan doorgeven op pashouders@ridderkerkpas.nl Na twee werkdagen kunt u dan alsnog een account aanmaken.
Veranderingen in uw mantelzorgsituatie of gegevens

Het is verplicht om veranderingen in uw mantelzorgsituatie of persoonlijke gegevens, waardoor u niet meer aan de criteria voldoet (b.v. verhuizing of overlijden van zorgvrager) door te geven aan Facet Mantelzorg via info@facetmantelzorg.nl of 0180-432350.

Facet Mantelzorg verzorgt de indicatiestelling en de administratie van de Pluimpas.

Registreren

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u zich wenst te registreren bij Facet Mantelzorg. Registratie als mantelzorger kan u vele voordelen opleveren. U wordt op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen die voor u als mantelzorger belangrijk kunnen zijn, u kunt in contact komen met andere mantelzorgers.
U kunt zich ook hier registreren.