Tools

  • Registratie Facet Mantelzorg: via de website meldt de mantelzorger zich kosteloos aan bij Facet Mantelzorg. De mantelzorger ontvangt 3 keer per jaar een nieuwsbrief en informatie over activiteiten en cursussen voor mantelzorgers.
  • Mantelzorgpluim: De mantelzorger kan bij de gemeente Ridderkerk een mantelzorgpluim aanvragen. De mantelzorger moet hiervoor voldoen aan een aantal criteria. De mantelzorgpluim is een Ridderkerkpas ter waarde van € 100,00. Deze wordt één keer per jaar  verstrekt en is een jaar geldig. De mantelzorger kan dit tegoed besteden bij meerdere lokale winkeliers.
  • Tool voor ontspoorde zorg: Soms wordt de zorg teveel en kan de mantelzorger de emoties niet meer goed beheersen of kiest verkeerde oplossingen bij lastig gedrag. Er kan dan een grens worden overschreden en huiselijk geweld ontstaan. Dit noemen we ontspoorde zorg. Deze tool biedt een handvat hoe dit te signaleren en er mee om te gaan.
  •  Infographic respijtzorg: Mantelzorgers hebben het soms nodig om de zorg even uit handen te kunnen geven. Dit kan zijn omdat ze zelf een operatie moeten ondergaan of gewoon om even uit te blazen. Deze infographic geeft een snel beeld van de mogelijkheden.
  • Caregiver Strain Index (CSI): Het kan prettig zijn om een vragenlijst in te vullen om de belasting van de mantelzorger te meten. Deze vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd.
  • Aansprakelijkheid: hoe zit dat eigenlijk met aansprakelijkheid wanneer een mantelzorger thuis oefeningen doet met de cliënt.
  •  Als Paramedici de mantelzorger gebruiken als partner in jouw plan om behandelsucces te vergroten? Er bestaat al sinds 2016 een landelijke Toolkit van Vilans. Deze Toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van (para)medici en mantelzorgers. Wij hebben hier voor u een beknopte weergave gemaakt met aanvullingen die specifiek betrekking hebben op de gemeente Ridderkerk. Vraag de toolkit aan via info@facetmantelzorg.nl.

Praktijkervaring: Toolkit voor paramedici

Esther vertelt tijdens een online inspiratiebijeenkomst ‘Samen in voor mantelzorg’ over de ‘Toolkit voor paramedici en mantelzorg’. De verbinding met paramedici en mantelzorgers vergroot het behandelsucces van de cliënt. Ze legt uit hoe ze contact heeft gezocht met POH-ers en het nieuwe samenwerkingsproject met huisartsen, paramedici en zorgprofessionals via een digitaal platform.

Gouden tip van Esther: ‘Volhouden is de sleutel, blijf investeren en laat jezelf zien. Wees laagdrempelig in het contact en blijf de boodschap herhalen.’

Tools

Soms is het handig om gewoon zelf snel aan de slag te gaan. Op deze pagina vindt u bruikbare tools.